Blomsterhandel med passion & kvalité i Halmstad

Tönnersjö Trädgård AB drivs idag av 3dje generationen, Thomas Johansson, som 2009 tog över efter föräldrarna Lars och Nancy. 7-8 helårsanställda jobbar deltid, heltid eller säsong i de 10 växthusen som har en total yta på 9500 kvm.

Lokalt och regionalt i Halmstadområdet är Tönnersjö ett namn som relateras till blommor och växter. Här har producerats grönsaker och blommor sedan 1948. Oscar och Lilly Johansson var de som startade med frilandsodling, senare utökades detta med drivbänkar och ett par små växthus. All produktion såldes på torget i Halmstad samt en liten andel via hemförsäljning.

Senare drev man även upp buskar och träd och man inredde många nya villaträdgårdar runt om i kommunen. 1981 delade man upp företaget i två, det blev Tönnersjö Plantskola AB, som nu driver upp parkträd för partiförsäljning och

Tönnersjö Handelsträdgård som drev fram blommor och även hade en butik året om med försäljning av både buskar, träd, blommor mm. Detta företag heter idag Tönnersjö Trädgård AB och har utvecklat blomstersortimentet och säljer både till parti- och minutkunder. Säsongsbutik med öppet från tidig vår till mitten av sommaren samt advent till jul. Allt för att kunden ska kunna få en upplevelse i färg, doft och harmoni.

Vår och sommarproduktionen, med allt för balkonglådor, krukor mm, utgör den största delen av vår verksamhet, därefter kommer julstjärnorna. Ex. på arter är: pensé, pelargon, verbena, surfinia, lobelia och gräs. Avsättningen sker till grossister och gardencenter runt om i hela Sverige samt via hemförsäljning under säsongerna vår, sommar och jul.

 

 

Tönnersjö Trädgård AB

Tönnersjö 466, 30597 ELDSBERGA

Tel:  035 - 430 75
Fax: 035 - 432 75

E-post: info@tonnersjotradgard.se

Vi finns ca 16 km sydost om Halmstad.
Från E6an, sväng av vid den södra infarten och kör söderut mot Laholm.
Kör ca 1 km, sväng vänster vid Pilkington. (skylt: Tönnersjö 10)
Efter ca 7 km, då har du bl.a. kört igenom Stjernarp, tar du vänster i ett fyrvägskors, mot Tönnersjö.
Efter ca 3 km kommer du fram till ett T-kors, ta vänster här och du ser våra växthus på höger sida.

VÄLKOMMEN!
Thomas och Mia med Personal