Tönnersjö Trädgård AB
Tönnersjö 466, 30597 ELDSBERGA
Tel:  035 - 430 75
E-post: info@tonnersjotradgard.se
Vi finns ca 16 km sydost om Halmstad.
Från E6an, sväng av vid den södra infarten och kör söderut mot Laholm.
Kör ca 1 km, sväng vänster vid STENA (g:a Pilkington). skylt: Tönnersjö 10.
Efter ca 7 km, då har du bl.a. kört igenom Stjernarp, tar du vänster i ett fyrvägskors, mot Tönnersjö.
Efter ca 3 km kommer du fram till ett T-kors, ta vänster här och du ser våra växthus på höger sida.
VÄLKOMMEN!
Thomas och Mia med Personal